Bij het woord ‘helderziende’ denk je misschien gelijk aan een vrouw gekleed in zwart, met een bril met jampotglazen die in een kristallen bol aan het turen is. Dit idee is niet wat een helderziende echt is. In deze blog zal er besproken worden wat een helderziend zijn precies inhoud, andere termen rondom ‘helderziende’ en wat een helderziende voor jou kan betekenen.

Helderzienden

Een overkoepelende term voor helderzienden, paragnosten en waarzeggers is ‘medium’. Een medium, en alles wat daaronder valt, kan gezien worden als een tussenpersoon tussen de fysieke wereld en de onzichtbare wereld.

Helderzienden zijn dus mensen die een gave bezitten. Deze gave zorgt ervoor dat er op buitenzintuigelijke wijze beelden en energieën opgepakt kunnen worden. De beelden en energieën spelen zich af op een andere plaats of tijd. Sommige helderzienden kunnen dus delen van de toekomst voorspellen. De beelden en energieën die opgepikt worden, geven informatie vrij die een (gestelde) vraag zou kunnen beantwoorden.

Een helderziende kan vele verschillende dingen zien. Zo kunnen sommige helderzienden beelden zien op opvangen, wanneer hen een vraag wordt gesteld. Deze beelden zijn dan vaak gedachten, herinneringen of gevoelens van de persoon waarmee gecommuniceerd wordt. Daarnaast kan een helderziende gezichten, symbolen, licht en kleuren zien. De beelden kunnen allemaal helpen met het vinden van een oplossing op de gestelde vraag.

Naast helderziend zijn

Naast helderziend zijn, kunnen mediums ook helderhorend, heldervoelend en helderwetend zijn. Vaak zijn mediums helderziend met een additionele gave, maar iemand hoeft niet helderziend te zijn om over een andere gave te beschikken.

Iemand die helderhorend is, hoort geluiden, signalen en boodschappen die door anderen niet te horen zijn. Voorbeelden hiervan zijn boodschappen en stemmen van overledenen en gedachtes of de innerlijke stem van iemand zelf.

Heldervoelend houdt in dat iemand energieën en signalen oppikt. Deze kunnen, net zoals de geluiden bij een helderhorende, niet door anderen opgemerkt worden. Een heldervoelende kan vele dingen aanvoelen, waardoor de gave erg breed spant. Emoties, gevoelens, pijn en spanning zijn een paar van de dingen die aangevoeld zouden kunnen worden. Daarnaast kan een heldervoelende signalen aanvoelen wanneer zij een object aanraken. Dit object behoort of behoorde tot een persoon, waarvan de signalen zijn.

Daarnaast kan iemand nog helderwetend zijn. Een helderwetende weet antwoorden op vragen zonder de antwoorden zelf te beïnvloeden. De boodschappen en signalen die zij opvangen, zijn in de vorm van gedachten. Een helderwetende zal zelf doorhebben of de gekregen boodschappen waar of onwaar zijn. Hierdoor kan een helderwetende handig zijn bij het oplossen van problemen of goed advies geven in een moeilijke situatie.

Wanneer naar een helderziende?

Er kan naar helderzienden gegaan worden als er zich een vraag of probleem voordoet. Deze vraag kan over alles gaan, maar sommige helderzienden zijn beter afgestemd op bepaalde onderdelen van het leven of het hiernamaals. Er kunnen vragen gesteld worden over een carrière of studie, liefde, relaties (tussen koppels, maar ook relaties in de familie), zelfontwikkeling en over het (beste) pad in het leven. Een helderziende kan antwoorden geven op deze vragen, maar kan ook advies bieden. Voor vele mensen kan dit een erg geruststellende werking hebben en kan hen erg helpen.